torsdag 25. mai 2017

Jeg fikk lappen i Norge!

Slik var min vei til førerkortet i Norge:


1) Søkt om førerkort: vegvesen.no (september 2016).2) Øvelse på oppgavene for teoriprøven: teoritentamen

3) Tatt og bestått teoriprøven (november 2016).4) Meldt meg på trafikkskolen.

4) Tatt obligatorisk kurs: Førstehjelpskurs, Mørkekjøring, glattkjøring, veiledningstime, osv.

5) Øvelseskjøring med personlig bil i ca. 4 måneder.

6) Øvelse på oppgavene for Sikkerhetskontroll: Før du kjører   
VELDIG VIKTIG!

***Du skal bli spurt et par spørsmål angående sikkerhestskontroll på bilen under praktisk prøve. 
Også denne nettsiden Sikkerhetskontroll klasse B.***OBS 1: Jeg hadde førerkortet fra Brasil og kunne kjøre. Men dette var ikke gyldig i Norge. 
OBS 2: Er du over 25 år er du fritatt fra deler av trafikalt grunnkurs. Dette innebærer at du kan øvelseskjøre uten å ha kurset.

7) Tatt og bestått oppkjøringen (mai 2017).


lørdag 4. mars 2017

Nasjonale Fag - Spørsmål om bøker, tidligere eksamensoppgaver, osv

      1) Hvor mye må man lese hverdag gjennom kurset?

Jeg leste omtrent 3 timer hver dag. Men de siste 15 dagene før prøvene leste jeg UTROLIG mye (fra kl 7:00 til 23:00)! Vil ikke skremme noen her, men jeg ville absolutt bestå eksamenene. Det var jo ganske mye å sette meg inn i. Selvfølgelig hver eneste person har sin egen kapasitet. 

Husk at da jeg var på kurset hadde jeg bodd i Norge i bare 1 1/2 år.

      2) Kan man få plass ved å ha bestått kun b1, og hva er en kartleggingsprøve?

Jepp! Det kan du. Les mer her på dette blogginnlegg: På vei til bestått : Opptakskrav for Kurs i Nasjonale fag.

     3) Det står at det er legemiddelregning, er det vanskelig?

Hmm, da jeg begynte å studere var det litt vanskelig. Men etter så mange regneoppgaver og repetisjon, ble det litt "lettere".  Jeg tror jeg har løst ca150 regneoppgaver gjennom kurset. De som er farmasøyter har en fordel foran de andre deltakere, fordi de er vant til medikamentregning. 

Eksamen i legemiddelhåndtering var ikke så lett, men hvis du er flink til å lese så dette kommer til å gå veldig bra!

     4) Jeg skal søke til eksamen i høst, men jeg har tenkt å begynne å lese bøkene som eksamen trenger. Kan du anbefale meg om hvilke bøker jeg kan få se på.

 Litteratur: 


 • Helsetjenesten i Norge, et overblikk.
Inline images 2

 • Legemiddelhåndtering.
Inline images 1

 • Kosthåndboken.

 • Lover på www.lovdata.no.  
 • Anbefalt tilleggsbok for de som vil ha mer øvelse i legemiddelregning:                          

Ps 1: Kosthåndboken kan du laste ned gratis på nett. De andre finnes på biblioteket for utlån, men det lønner seg å kjøpe dem! 

Ps 2: Jeg har likevel ikke lest dem før kursstart. 

       5) Som du vet de ikke gir oss nok informasjon om eksamen. Kan du vennligst si meg hvordan jeg kan få tidligere eksamensoppgave

Alle informasjon du trenger skal gis i løpet av kurset. Du må følge med på fagplan.
Du skal få tilgang til tidligere eksamensoppgave gjennom kurset. Jeg tror man ikke kan finne dem på nettet, men jeg har lagt ut noen spørsmål jeg fikk på eksamen her: 
                              
På vei til bestått : Nasjonale Fag- Eksamensoppgaver


         6) Må vi lese alle bøker og opplysninger på "Itslearning" eller bare fokusere på forelesninger i klassen?

Alle bøker er viktig, men jeg fokusert mest på Helsetjeneste i Norge og Legemiddelhåndtering. Forelesninger og oppgavene er også avgjørende. 

             7)  Hva er forskjellen mellom Folkeuniversitetet og Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HIOA) ? Begge to organiserer kurset. HIOA er dyrere.  Hvilken anbefaler du?

Det er ingen forskjell. Jeg tok kurset på Folkeuniversitetet i Sandefjord fordi jeg fikk opptak der, det var billigere, og nærmere til meg. Anbefaler!

            8)  Jeg må søke på autorisasjon før 31-12/2017 med resultat bestått. Når får man prøvebevis hvis man tar kurs i høst (september)?

Jeg deltok også på kurset i høst 2015. Jeg fikk svar den 8. januar 2016.  Du skal trolig få resultatet bare i januar neste år. Men du kan prøve å forklare din situasjon og se om det går an å få resultatet litt før.

søndag 26. februar 2017

Tips til å skrive godt på norsk

Jeg fikk nylig denne meldingen fra en leser:

"Kan du gi noe tips om skriflig og har du vært på skriftligkurs en gang eller hvilken bok anbefales du i skriftlig , slik at jeg kan øve på riktig måte".

Mitt svar:

Jeg har skrevet hvordan jeg lærte meg norsk HER.

Jeg har ikke vært på noe særlig skriftlig kurs. Bare på voksenopplæring, altså vanlig norsk kurs og nasjonale fag kurs.

Har lest blant annet fagbøker fra norsk kurs, barnebøker, og andre norske blogger. Så klart at jeg fortsatt leser norsk hver eneste dag. Liker veldig godt lettlest avis Klar Tale.

Jeg bruker ofte internett for å rette meg opp. Hvis jeg er i tvil i enkelte ord, så søke på nettet hvordan jeg kan skrive dem riktig. 

Til slutt anbefaler jeg deg å lese norsk så mye du kan.  Skriv ned nye ord og søk for deres betydning.  Bruk ordbok i papirutgave! Meget bra!Du skjønner, det er ingen hemmelighet her! Man må rett og slett øve litt hver dag!

fredag 27. januar 2017

Opptakskrav for Kurs i Nasjonale fag

Hei, alle sammen! 


Dette var eposten jeg fikk fra Folkeuniversitetet da jeg meldte meg på kurs i Nasjonale Fag i august 2015

_____________________________________________________________________
Din påmelding kan ikke registreres før du har sendt inn dokumentasjon på opptakskravene. Først når vi har mottatt papirene dine, vil du få en tilbakemelding på din påmelding enten i form av en bekreftelse av kursplassen, at du vil bli satt på venteliste eller et avslag.

Følgende dokumentasjon gjelder:
For direkte opptak
 • Vedtak fra SAK (du må sende inn hele vedtaket)
 • Bestått Test i norsk, høyere nivå (Bergenstesten eller B2 nivå), skriftlig og muntlig, Norsk trinn 3 fra universitet/høgskole, skriftlig og muntlig med  karakter C eller bedre, eller norsk fra videregående skole.
For opptak til venteliste 
 • Vedtak fra SAK (du må sende inn hele vedtaket)
 • Alternativ dokumentasjon på norsk på minimum B1 nivå  (som norskprøve B1, prøver fra utlandet, trinn 3 med lavere karakter enn C, delvis bestått Bergenstest)
Dersom det blir ledig plass vil de som står påventeliste kunne bli tatt opp på  individuelt grunnlag (dokumentasjon + en norskprøve). Plass blir tildelt i forhold til når du har søkt, og hvordan du scorer på kartleggingsprøven****.

________________________________________________________________________
****Min kartleggingsprøve i 2015 besto av 2 del:


2. del: Du skal velge en av de to oppgavene 
Lengde-300 – 400 ord
Tid: 60 minutter
NB: Dette er en test i skriftlig framstilling/oppgaveløsing. Synspunkter og faglig innhold vil ikke bli vektlagt ved vurderingen
 1. Depresjon blant unge
En av fire jenter mellom 15 og 16 år viser depressive symptomer. Det kommer fram i den årlige rapporten Ungdata fra forskningssenteret NOVA. I tillegg viser en fersk studie fra NTNU på sin side at en av seks ungdommer i videregående skole har selvmordstanker. Også her topper jentene statistikken.
Jenter sliter ofte med veldig sammensatte problemer. Mange legger et enormt press på seg selv, kombinert med at mange har dårlig selvtillit. De stiller oss ofte spørsmål om hvordan de kan bli bra nok, sier Anne Bentzrød, helsesøster og ansatt ved nettstedet ung.no. Bentzrød forteller at gutter på sin side er mer konkrete i sine spørsmål.
- Med unge gutter handler det oftere typisk om hva man bør gjøre med rusproblemer, mobbing eller dataavhengighet, sier hun.
a) Det kan se ut som om depresjon blant unge er et økende problem. Drøft (diskuter) mulige årsaker som kan ligge bak denne utviklingen.
b) Det er jentene som i størst grad benytter seg av de hjelpetilbudene som finnes (som helsesøster på skolen eller andre deler av helsevesenet). Hva mener du grunnen(e) kan være til dette?
c) Hvilke forslag har du til hvordan man kan nå ut til guttene, slik at de også kan søke hjelp?  

2. Utfordringer for folkehelsen
 1. Velg  en av de tre utfordringene for folkehelsen som er listet opp nedenfor og beskriv kort hvordan den håndteres fra helsevesenet i ditt hjemland eller et annet land du kjenner godt:
 • Røyking
 • Rusmidler
 • Overvekt
 1. Har du inntrykk av at helsevesenet i Norge prioriterer den utfordringen du har valgt høyere, laverer eller omtrent like mye som i ditt hjemland? Er det forskjell mellom hvilke tiltak en setter inn? Drøft (diskuter) mulige årsaker til eventuelle forskjeller og valg av tiltak.
 2. Hvilke tiltak mener du er viktige for å kunne redusere problemet? Begrunn svaret.

_______________________________________________________________________

søndag 13. november 2016

Fire gode vaner- Universitetet i Oslo

Helt fantastisk e-læringskurs utarbeidet ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 

Du skal få grunnleggende kunnskap om prinsipper for god pasientkommunikasjon gjennom videoforelesninger.

Link her: Fire gode vaner